Wydanie zaświadczenia o zalesieniu

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z mapą ewidencyjną z zaznaczą działką oraz kserokopia wypisu z ewidencji gruntu

Miejsce złożenia dokumentów

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych -  Marcin Machała, pok. 109

Opłaty

17zł

Termin i sposób załatwienia

W dniu wpływu wniosku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2008 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 2053
05 kwietnia 2018 11:23 (Katarzyna Marta Sufleta) - Aktualizacja danych sprawy.
05 kwietnia 2018 11:20 (Katarzyna Marta Sufleta) - Aktualizacja danych sprawy.
04 września 2008 10:32 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie sprawy.