Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretarz Miasta Anita Szremska, pok 014

Opłaty

22 zł

Termin i sposób załatwienia

Po wcześnieszym ustaleniu terminu.

Podstawa prawna

Ustawa Kodeks Cwilnyz 23.04.1964r.    (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398 )   art 951 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2008 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 1962
03 kwietnia 2018 12:09 (Katarzyna Marta Sufleta) - Aktualizacja danych sprawy.
04 września 2008 10:11 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie sprawy.