Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA dot. :decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z projektowana infrastruktura techniczną. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 80/1 (obręb geodezyjny Emilianów).

         Złoczew, dnia 04.10.2019 r.

 

 

Znak:  RK.PP.6733.13.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.10.2019 r., Gminy Złoczew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z projektowana infrastruktura techniczną. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 80/1 (obręb geodezyjny Emilianów).

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 13.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

                                                       

 

 

 

                              Burmistrz

                                                                             /-/ Dominik Drzazga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Marcin Machała, tel: 43 820-22-70

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2019 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 98
04 października 2019 15:08 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 15:08 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 15:08 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)