Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA dot. przebudowy targowiska.

         Złoczew, dnia 08.08.2019 r.

 

Znak: RK.PP.6733.8.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                


 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

            Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096),

 

ZAWIADAMIAM

 

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 22.05.2019 r., Gminy Złoczew,           w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 108/4, 108/6, 108/8 i 108/15 (obręb geodezyjny 2 m. Złoczew), zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym w terminie 5 dni od daty publikacji obwieszczenia,     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, pok. Nr 13, możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Dariusz Tokarski

Zastępca Burmistrza

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2019 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 69
09 sierpnia 2019 09:16 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)