Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. budowy linii kablowej NN długości około 240 m oraz złącze kablowo pomiarowe 2 szt

 

         Złoczew, dnia 08.07.2019 r.

 

 

Znak:  RK.PP.6733.9.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek               z dnia 27.06.2019 r., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej NN długości około 240 m oraz złącze kablowo pomiarowe 2 szt. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 12/3, 12/4 (obręb geodezyjny Wilkołek Unikowski), 44/1, 44/2, 43/1 (obręb geodezyjny Pieczyska Wilkołek).

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 13.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

                                                       

 

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Dariusz Tokarski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2019 15:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 78
08 lipca 2019 15:50 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)