Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej 200 i 160 mm PVC wraz z przyłączami.

         Złoczew, dnia 24.10.2018 r.

 

 

Znak:  RK.PP.6733.9.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.10.2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej 200 i 160 mm PVC wraz z przyłączami. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 109 (obręb 1 m. Złoczew), 20/1, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9 (obręb geodezyjny 10 m. Złoczew), położonych                w Złoczewie, w rejonie ulicy Dolnej.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

                                                       

 

Z up. Burmistrza

/-/ Czesław Pędzik

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2018 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 226
24 października 2018 15:22 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2018 15:20 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2018 15:19 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)