Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 315/160/125/110/63/40, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 273 i 322/2 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), położonych w Złoczewie w rejonie ulic: Burzenińskiej i Klonowej.

 

         Złoczew, dnia 10.10.2018 r.

 

 

Znak:  RK.PP.6733.8.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 10.10.2018 r. została wydana decyzja Nr 10/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 315/160/125/110/63/40, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 273 i 322/2 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), położonych w Złoczewie w rejonie ulic: Burzenińskiej i Klonowej.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 kpa w ciągu 14 dni od dnia podania wiadomości do publicznej informacji można zapoznać się z aktami sprawy. Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego           w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl

 

 

 

 

                                                                                                                                       Burmistrz

                                                           /-/ Jadwiga Sobańska

 

 

                                                  

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2018 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 206
10 października 2018 11:59 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2018 11:58 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)