Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy nowych odcinków sieci ciepłowniczej oraz węzłów ciepłowniczych w obiektach nowo przyłączanych do sieci. Inwestycja zlokalizowana zostanie w mieście Złoczew w rejonie ulic: Wodnej, Działkowej, Parkowej, Klonowej, Ogrodowej, Kilińskiego, Sieradzkiej, Szerokiej i Szkolnej,

         Złoczew, dnia  15. 12. 2015  r.

 

 

Znak:  RK.PP.6733.6.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 grudnia 2015 r. Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy  nowych odcinków sieci ciepłowniczej oraz węzłów ciepłowniczych w obiektach nowo przyłączanych do sieci. Inwestycja zlokalizowana zostanie w mieście Złoczew w rejonie ulic: Wodnej, Działkowej, Parkowej, Klonowej, Ogrodowej, Kilińskiego, Sieradzkiej, Szerokiej i Szkolnej, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 199, 200/2, 202, 229, 314, 315/1, 315/2, 318, 319. 322/2, 323, 385/2, 297, 296, 295/1, 282/1, 292/24, 292/22, 292.29, 292/17, 243, 242/2, 258/2, 241, 287/4, 258/3, 268/2, 271, 277/2, 275/3, 275/14, 275/5, 275/6, 274/3, 287/3, 261/2, 263/18, 263/19.

 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej www.zloczew.pl.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2015 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 438
16 grudnia 2015 11:41 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)