Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. linii energetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewidencyjny: 27/2, 27/3, 27/5, 27/6, 28/3, 74/1, 108/1 (obręb geodezyjny 13 m. Złoczew), położonych w Złoczewie przy ul. Cegielnianej.

 

 

 

         Złoczew, dnia 08. 09. 2015 r.

 

Znak: RK.6730.61.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz.199.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 sierpnia 2015 r.. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren z siedzibą 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie  linii energetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewidencyjny: 27/2, 27/3, 27/5, 27/6, 28/3, 74/1, 108/1 (obręb geodezyjny 13 m. Złoczew), położonych w Złoczewie przy ul. Cegielnianej.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl

 

 

 

 

 

                 BURMISTRZ

 

            Jadwiga Sobańska

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2015 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 488
09 września 2015 08:58 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)