Uchwały Rady 2008 - 2010

UCHWAŁA NR XLVIII/310/10 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 24 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2010 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 805
28 października 2010 13:54 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [310_10.pdf] do dokumentu.
28 października 2010 13:53 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu.