Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.

Złoczew, dn. 22. września 2008 r.
Znak: Zp 341/15-4 /2008ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAUrząd Miejski w Złoczewie zawiadamia, iż postępowanie o zamówienie publiczne na :

wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.


zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2008 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 4542
23 września 2008 10:15 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumentu.