Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

                                                                                   Złoczew, dn. 2008 – 05 – 20

 

 

Znak: Zp – 341/4/2008

 

 

                                                                                   

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

 

 

               Urząd Miejski w Złoczewie  zawiadamia , iż  postępowanie o zamówienie publiczne na :

1.     Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Złoczew.

2.     Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji deszczowej w mieście Złoczew;

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.),  ponieważ  nie wpłynęła żadna oferta

 

 

 

 

                                                                             B U R M I S T R Z

                                                                              Miasta    Złoczew

                                                                           

                                                                               Antoni Kucharski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2008 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3454
21 maja 2008 14:53 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.