Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot:. przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew.

 

Łódź, dnia 15.10.2020 r.

           

 

Gmina Złoczew

Ul. Szkolna 16

98-270 Złoczew


Oznaczenie sprawy: Zp.272.7.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zmianami) Zamawiający:

 

Gmina Złoczew

Ul. Szkolna 16

98-270 Złoczew

 

prowadzący postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

UBEZPIECZENIE GMINY ZŁOCZEW NA LATA 2020/2023

 

informuje:

 1. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych dla Zadania I i/lub Zadania II i/lub Zadania III.
 2. W postępowaniu, w wymaganym terminie zostały złożone następujące oferty:

 

ZADANIE I

1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
2. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
3. Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (autocasco)

 

Numer oferty

Nazwa/adres Oferenta

Liczba punktów kryterium „Cena”
(waga 90%)

Liczba punktów kryterium „Warunki”

(waga 10%)

Łączna liczba punktów

1

STU ERGO HESTIA S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 90-396 Łódź, ul. Piotrowska 293/305

82,85

9

91,85

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Sieradzu, 98-200 Sieradza, ul. Rynek 19

90

9

99,00

 

ZADANIE II

 

 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Miejskiej Spółki Komunalnej
 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Miejskiej Spółki Komunalnej

                        

Numer oferty

Nazwa/adres Oferenta

Liczba punktów kryterium „Cena”
(waga 90%)

Liczba punktów kryterium „Warunki”

(waga 10%)

Łączna liczba punktów

1

STU ERGO HESTIA S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 90-396 Łódź, ul. Piotrowska 293/305

90

3,5

93,50

2

Uniqa TU S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin

23,78

3,5

27,28

 

ZADANIE III

 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk jednostek Gminy z wyłączeniem MSK                           
 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jednostek Gminy z wyłączeniem MSK
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek Gminy wszystkich jednostek Gminy
 4. Ubezpieczenie NNW członków OSP.

 

Numer oferty

Nazwa/adres Oferenta

Liczba punktów kryterium „Cena”
(waga 90%)

Liczba punktów kryterium „Warunki”

(waga 10%)

Łączna liczba punktów

1

STU ERGO HESTIA S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 90-396 Łódź, ul. Piotrowska 293/305

73,36

6,5

79,86

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Sieradzu, 98-200 Sieradza, ul. Rynek 19

77,28

3,5

80,78

3

Uniqa TU S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin

90

5

95

 

 1. Wybór ofert najkorzystniejszych:

ZADANIE I

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,

Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Sieradzu,

98-200 Sieradza, ul. Rynek 19

 

ZADANIE II

STU ERGO HESTIA S.A.,

 Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu,

90-396 Łódź, ul. Piotrowska 293/305

 

ZADANIE III

Uniqa TU S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132,

Przedstawicielstwo Generalne w Koninie,

ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin

 

 

 1. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans Ceny i Warunków ubezpieczenia.
 2. Nie odrzucono żadnych ofert.
 1. Nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców.
 2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp zawarcie umowy nastąpi w terminie 5 dni od dnia

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp.

 

 

BURMISTRZ

Dominik Drzazga

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2020 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 36
15 października 2020 15:19 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2020 15:19 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)