Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej odcinek przez miejscowość Uników”.

                                                                                Złoczew, dnia 31.08.2017

 

 

 

Znak: Zp . 271.8. 2017

 

                                                                                           

 

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naPrzebudowę drogi gminnej odcinek przez miejscowość Uników”.

 

 

        Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz.

Wybrany Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia w wysokości – 349 998,96 zł. zł. brutto. Okres gwarancji – 36 miesięcy.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp . oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono  1 ofertę.

 

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz, oferent otrzymał  w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  300,00   punktów

-   Okres gwarancji – 0 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  300,00 punktów.

 

 

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                       Jadwiga  Sobańska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 sierpnia 2017 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 430
31 sierpnia 2017 13:36 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 12:57 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)