Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 369 369,00 zł.

 

                                                                                               Złoczew, dnia 2011- 10 - 04

 

 

 

Znak: Zp . 271.8.2011

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 369 369,00 zł.

 

 

        Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie , ul. Klownowska 2, 98-360 Lututów, SGB – Bank Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, 60 – 462 Poznań.

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia –918 891,00 zł..

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp . oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

- Oferta nr. 1 –  Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Senatorska 2 a, 95-070 Aleksandrów Łódzki, oferta za kryterium „cena” otrzymała  330,80 pkt. , łącznie  330,80 pkt.

- Oferta nr 2 –  Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, ul. Klonowska 2, 98-360 Lututów, SGB – Bank Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, 60 – 462 Poznań, oferta za kryterium „cena”  otrzymała  400,00 pkt, łącznie 400,00 pkt.

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 października 2011 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1063
06 października 2011 15:19 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.