Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 25 marca 2015 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopa

Złoczew, dnia 04.05.2015 Znak: Zp.272.2.2015 OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 25 marca 2015 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa Ogłoszenie przesłano do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.04.2015 Nr: 2015-057366 Znak: Zp.272.03.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 25 marca 2015 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopaln

Złoczew, dnia 27.04.2015 Znak: Zp.272.2.2015 OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 25 marca 2015 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego...

INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8”.

Zamawiający informuje, iż obecnie trwają negocjacje z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przesunięcia terminu realizacji Projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej...