Komunikaty

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a  na  XXXII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2009 r. o godz.1200 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad XXXII sesji i protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania.

6. Informacja o pozyskanych przez Gminę Złoczew środkach pozabudżetowych i sposobach ich zagospodarowania.

7. Kwestie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Złoczew.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złoczew za 2008 rok i udzielenie absolutorium.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2009 rok,

    - zmian w dokumentach Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Złoczew oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Złoczew.

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 

 Przewodniczący Rady

                                                                                                         

Miejskiej w Złoczewie

                                                                                                                     

  /-/ Jerzy Wieczorek   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2009 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2532
29 kwietnia 2009 12:48 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
29 kwietnia 2009 12:48 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
29 kwietnia 2009 12:43 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia.