Komunikaty

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a  na  XXXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 26 marca 2009 r. o godz.1100 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad XXXI sesji i protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja Powiatowego Komendanta Policji w Sieradzu oraz Komendanta Komisariatu Policji w Złoczewie o działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sieradzkiego, a zwłaszcza na terenie Gminy Złoczew.

4. Informacja na temat stanu oraz o planach budowy lub remontach dróg na terenie Gminy Złoczew będących pod zarządem starostwa powiatowego w Sieradzu.

5. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

6. Interpelacje radnych.

7. Zapytania.

8. Informacja dotycząca potrzeb szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne i remonty na 2009 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złoczewie za 2008 rok

    - podjęcie uchwały.

10. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2008 rok

      - podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

   - ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla Burmistrza Miasta Złoczewa,

    - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2009 rok,

    - rozdysponowania wolnych środków za 2008 rok – 3 projekty,

    - określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,

    - regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez  Gminę Złoczew.

12. Dyskusja i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                          Miejskiej w Złoczewie

                                                                                                                     

                                                                                                          /-/ Jerzy Wieczorek   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2009 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2825
20 marca 2009 08:49 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia.
20 marca 2009 08:48 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.