Komunikaty

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a  na  XXIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 06 lutego 2009 r. o godz.1000 w sali Pałacu przy

ul. Szkolnej w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad XXIX sesji i protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.

2. Wręczenie nagród w konkursie na najładniejszą dekorację posesji i witryn sklepowych.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

5. Interpelacje radnych.

6. Zapytania.

7. Uchwalenie budżetu Gminy Złoczew na 2009 rok

    - podjęcie uchwały.

8. Informacja z działalności  Rady Miejskiej w 2008 roku.

9. Informacja o planach promocji Gminy Złoczew na 2009 rok.

10. Informacja Burmistrza o działaniach związanych z porządkowaniem sytuacji administracyjno-prawno-własnościowej nieruchomości i gruntów Gminy w roku 2008 oraz jakie działania zamierza podjąć w celu zakończenia w roku 2009 prac w tym zakresie.

11. Dyskusja i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                          Miejskiej w Złoczewie

                                                                                                                     

                                                                                                          /-/ Jerzy Wieczorek   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2009 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2907
27 stycznia 2009 11:26 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia.
27 stycznia 2009 11:23 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
27 stycznia 2009 11:22 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.