Komunikaty

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, że w dniach od 6 do 9 października 2008 r w godz. od 800 do 1400 w pokoju Nr 2 będą przyjmowane wnioski o wypłatę zasiłku celowego z tytułu szkód spowodowanych przez suszę w 2008 r dla gospodarstw, w których szkody w uprawach rolnych zostały oszacowane przez Komisję.

Do składanego wniosku dołączyć należy:

-   kserokopię potwierdzenia opłaty składek na ubezpieczenia społeczne w KRUS;

-    kserokopię nakazu płatniczego za 2008 rok;

-    numer konta bankowego;

-    dowód osobisty.

Kierownik Miejsko-Gntinitego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewi

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2008 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3714
03 października 2008 08:55 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
03 października 2008 08:54 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
03 października 2008 08:53 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.