Komunikaty

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) z a p r a s z a m na XXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 19 września (piątek) 2008 r. o godz. 10.00 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie 
 przyjęcie porządku obrad XXIV sesji i protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania.
6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2008/2009.
7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Złoczew .
8. Gospodarka odpadami stałymi na terenie Gminy Złoczew.
9. Informacja Burmistrza o podjętych działaniach w sprawach uporządkowania nieruchomości prawno-własnościowych za I półrocze 2008 r. w Gminie Złoczew.
10. Informacja Burmistrza na temat pozyskiwania środków unijnych.
11. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. oraz jednostek organizacyjnych gminy (MOK i MGBP)
12. Podjęcie uchwał w sprawie :
 ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
 zmian w budżecie Gminy Złoczew
 zmian w budżecie Gminy Złoczew
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia w zakładzie pracy na czas trwania sesji na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


  Przewodniczący Rady 
  Miejskiej w Złoczewie
  Jerzy Wieczorek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2008 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3350
15 września 2008 15:19 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
15 września 2008 15:17 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia.
15 września 2008 15:16 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumnetu.