Komunikaty

WYKAZ NR 3/2020 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Złoczewa 76/2020
z dnia 09.10.2020r.

      WYKAZ NR 3/2020

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

 DO SPRZEDAŻY

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki

w m² / ha

Przeznaczenie

w planie

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

Cena nieruchomości

[zł]

Sposób zbycia

Nr KW

Obręb ewidencyjny

Nr działki

1.

SR1S/00000986/9

 

0002 Złoczew- miasto,

 

30

0,3027 ha

brak MPZP, zgodnie ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – nieruchomość znajduje się
na terenach zabudowy usługowej

 

Bi – inne tereny zabudowane

wartość prawa własności

144 500,00zł netto

 

wartość prawa użytkowania wieczystego

90 900,00zł netto

 

cena nieruchomości (zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami) wynosi:

53 600,00zł

bez przetargu

 

zgodnie
z art. 37 ust.2 pkt.5 ustawy
o gospodarce nieruchomościami

 

 

 

 

UWAGA

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej bip.zloczew.pl

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 09.10.2020r. do dnia 30.10.2020r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej opisanej ustawy, w terminie do dnia 20.11.2020r. mogą złożyć wniosek o jej nabycie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2020 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 28
09 października 2020 11:20 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2020 11:20 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)