Komunikaty

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa dot.: planu polowań.

Złoczew, dnia  27.10.2020 r.

OG.6150.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Złoczewa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2020/2021 Koła Łowieckiego nr 13 „Resursa”.

           

            Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. 
      

             Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Złoczew.

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Złoczewa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 422 ,,Wiarus” 91-063 Łódź
ul. Zachodnia 53.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Złoczew.

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Złoczewa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 7 ,,KANIA” w Lututowie z siedzibą w Złoczewie.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Złoczew.

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Złoczewa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 4 ,,TUR” w Brzeźniu .

 

            Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz
z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Złoczew.

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Złoczewa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 11 ,,Myśliwiec” 91-063 Łódź
ul. Zachodnia 53.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Złoczew.

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2020 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 33
29 października 2020 08:58 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [resursa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2020 08:57 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2020 13:37 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [mysliwiec.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)