Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 10 września 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

z dnia 10 września 2020r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Miasta Złoczewa

 

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy przeznaczone zostały do dzierżawy nieruchomości objęte wykazem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

II.

 

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 10.09.2020 r. do dnia 01.10.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 10.09.2020r.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH

 DO DZIERŻAWY

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki

w m² / ha

Przeznaczenie

w planie

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Nr KW

Obręb ewidencyjny

Nr działki

1.

 

SR1S/00016189/7

 

0001 Złoczew- miasto,

 

488/17

488/18

488/19

 

 

0,0161 ha

0,0206 ha

0,0692 ha

 

 

brak MPZP

studium – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej

 

 

B – tereny mieszkaniowe

Miesięczna stawka czynszu wynosi:

1,00zł/m2 netto

zgodnie z Zarządzeniem
Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia
2 września 2020r.

Czynsz płatny rocznie
w terminie do 31 stycznia każdego następującego po sobie roku. Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku
od nieruchomości.

 

 

 

Umowa dzierżawy
na okres 25 lat

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta Złoczewa

 

Dariusz Tokarski

 

 

 

 

UWAGA

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej bip.zloczew.pl

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 10.09.2020r. do dnia 01.10.2020 r.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób wnioskujących.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2020 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 57
10 września 2020 12:15 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2020 12:14 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)