Komunikaty

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

ZAWIADOMIENIE

o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Złoczew
 

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań
z zakresu usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew.

W pełnej wysokości będą finansowane  koszty obejmujące:

-przygotowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do transportu,

-unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest,

-transport azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

O sfinansowanie ww. zadań mogą ubiegać się osoby fizyczne, które dysponują prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się azbest i wyroby zawierające azbest.

Szczegółowe warunki i zasady finansowania zadań określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIII/57/15 Rady Miejskiej w Złoczewie
z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania zadań
z zakresu usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew.

Wnioski o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, należy składać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie,
w poniższych dniach i godzinach: poniedziałek-czwartek 8-16,
piątek 7.30-15.30 lub uzupełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikiem przesłać na adres e-mail:
sekretariat@zloczew.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2020 r.. W przypadku przesłania wniosku na adres mailowy, załącznik należy dołączyć w odrębnym pliku.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim w Złoczewie,
u Sołtysów oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złoczewie pod adresem www.bip.zloczew.pl W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych na sfinansowanie wszystkich wniosków o realizacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Złoczew dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2020 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 81
15 maja 2020 12:56 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2020 12:56 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [wniosek_o_usuniecie_azbestu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2020 12:55 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)