Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 10 marca 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

z dnia 10 marca 2020r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Miasta Złoczewa

 

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy przeznaczone zostały do sprzedaży nieruchomości objęte wykazem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

II.

 

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 10.03.2020r. do dnia 31.03.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 10.03.2020r.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH

 DO SPRZEDAŻY

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki

w m² / ha

Przeznaczenie

w planie

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

Cena nieruchomości

[zł]

Sposób zbycia

Nr KW

Obręb ewidencyjny

Nr działki

1.

 

SR1S/00016189/7

 

0001 Złoczew- miasto,

 

488/4

0,0017ha

brak MPZP, zgodnie ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – nieruchomość znajduje się
na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

 

B – tereny mieszkaniowe

826,03 + 23% VAT

 

 

 

 

 

 

Bez przetargu

 

zgodnie z Uchwałą

XIV/114/19 Rady Miejskiej w Złoczewie
z dnia 16 grudnia 2019r.

 

2.

488/5

0,0022ha

1068,98 + 23% VAT

3.

488/6

0,0021ha

1020,39 + 23% VAT

4.

488/7

0,0021ha

1020,39 + 23% VAT

5.

488/8

0,0022ha

1068,98 + 23% VAT

6.

488/9

0,0022ha

1068,98 + 23% VAT

7.

488/10

0,0021ha

1020,39 + 23% VAT

8.

488/11

0,0021ha

1020,39 + 23% VAT

9.

488/12

0,0021ha

1020,39 + 23% VAT

10.

488/13

0,0021ha

1020,39 + 23% VAT

11.

488/14

0,0021ha

1020,39 + 23% VAT

12.

488/15

0,0022ha

1068,98 + 23% VAT

 

 

UWAGA

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej bip.zloczew.pl

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 10.03.2020r. do dnia 31.03.2020r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej opisanej ustawy, w terminie do dnia 21.04.2020r. mogą złożyć wniosek o jej nabycie.

Burmistrz Miasta Złoczew

 

Dominik Drzazga

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2020 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 52
10 marca 2020 13:36 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 marca 2020 13:36 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)