Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr W/4/2019

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204) Burmistrz Miasta Złoczewa

 

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości objęte wykazem stanowiącym załącznik 1  do ogłoszenia.

 

II.

 

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 01.08.2019 r. do dnia 22.08.2019r. 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 01.08.2019 r.

 

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  MIENIA  GMINNEGO  PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki

w m² / ha

Przeznaczenie

w planie miejscowym/

studium

Opis nieruchomości

 Cena nieruchomości w zł

Sposób zbycia

Tytuł własności

Adres

Nr działki

1.

SR1S/00003183/1

Złoczew,
ul. Kilińskiego

 

236/15

0,0099ha

brak MPZP

studium – tereny zabudowy  usługowej
z funkcją towarzyszącą/

uzupełniającą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

Nieruchomość  zabudowana budynkiem
o funkcji mieszkalnej, dwukondygnacyjnym, murowanym, wybudowanym
w technologii tradycyjnej.
Budynek w złym stanie technicznym.

35 000zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

sprzedaż

 

UWAGA

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej bip.zloczew.pl

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 01.08.2019 r. do dnia 22.08.2019 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej opisanej ustawy, w terminie do dnia 12.09.2019r. mogą złożyć wniosek o jej nabycie.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2019 16:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 168
01 sierpnia 2019 16:38 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2019 16:35 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2019 16:34 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)