Komunikaty

Urząd Miejski w Złoczewie ogłasza nabór ofert na odśnieżenie dróg gminnych, w sezonie zimowym 2018/2019

Złoczew, dn. 05.12.2018 r.

 

Ogłoszenie

 

Urząd Miejski w Złoczewie ogłasza nabór ofert na odśnieżenie dróg gminnych, w sezonie zimowym 2018/2019

 

Nabór ofert dotyczy odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Złoczew w sezonie zimowym 2018/2019.

Teren Gminy został wstępnie podzielony na cztery strefy odśnieżania:

  • strefa I – Sołectwa: Borzęckie, Szklana Huta, Burdynówka,
  • strefa II ‑ Zapowiednik, Łeszczyn, Gronówek,
  • strefa III – Sołectwa: Broszki, Dąbrowa Miętka, Stolec,
  • strefa IV – Sołectwa: Grójec Wielki, Grójec Mały, Stanisławów, Robaszew,
  • strefa V – Sołectwa: Wandalin, Uników, Emilianów.

Burmistrz zastrzega sobie prawo do zmiany stref odśnieżania oraz ich ilości.

 

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiej w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98‑270 Złoczew w terminie 12.12.2018 r.

Oferty proszę składać wyłącznie na załączonym druku ofertowym.

 

Wybór oferentów

Wybór oferentów dokona Burmistrz Miasta w terminie do dnia 20.12.2018 r. Burmistrz Miasta Złoczewa zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z wybranymi ofertami spełniającymi podstawowe wymagania związane z wykonaniem usługi.

Do odśnieżania preferowane są ciągniki o mocy powyżej 100 KM.

O wynikach naboru wybrani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wybrani oferenci zobowiązani są do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej informacji o wyborze oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2018 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 268
05 grudnia 2018 14:29 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 14:27 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [oferta_na_usluge_odsniezania_2018.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 14:26 (Radosław Radwański) - Usunięcie załącznika [odsniezanie_oferta_na_usluge_odsniezania_rolnicy_2018.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)