Komunikaty

O g ł o s z e n i e „Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej.

O g ł o s z e n i e

 

„Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące  własność Gminy,  położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej.

 

 1)Dz.nr 292/51 o pow. 0,0051 ha  cena wywoławcza – 1 669,- zł wadium – 200,-zł   minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł                                       

2)Dz.nr 292/52 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1 669,- zł  wadium – 200,- zł  minimalne postąpienie w przetargu – 50,- zł                                               

3)Dz.nr 292/53 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1 669,- zł  wadium – 200,- zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,- zł                                      

4)Dz.nr 292/54 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1 669,- zł wadium – 200,-zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł                                       

5)Dz.nr 292/55 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1 669,- zł wadium – 200,-zł minimalne postąpienie w przetargu- 50,- zł                                                 

6)Dz.nr 292/56 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1 669,- zł wadium – 200,-zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł                                       

7)Dz.nr 292/57 o pow. 0,0234 ha cena wywoławcza – 7 866,- zł wadium – 800,-zł  minimalne postąpienie w przetargu – 200,zł                                       

8)Dz.nr 292/58 o pow. 0,0051 ha   cena wywoławcza – 1 669,- zł wadium – 200,-zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł                                        

9)Dz.nr 292/59 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza– 1 669,- zł wadium – 200,-zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł                                        

10)Dz.nr 292/60 o pow. 0,0051 ha  cena wywoławcza – 1 669,- zł wadium – 200,- zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,- zł                                       

11)Dz.nr 292/61 o pow. 0,0051 ha  cena wywoławcza – 1 669,- zł wadium – 200,-zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,zł                                                

  • Oznaczenie księgi wieczystej -  KWSR1S 00039297/4
  •  Nieruchomości przeznaczone do zabudowy garażami, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/233/05 z dnia 10 listopada 2005r.        
  • Wadia, z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy,  należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Złoczewie nr 52 9256 0004 0040 0002 2000 0080  lub w kasie Urzędu do dnia 15 czerwca br. Kasa czynna do godz. 14:30.
  • Podane w ogłoszeniu ceny wywoławcze są cenami brutto.

Przetarg odbędzie w dniu 20 czerwca br. o godz.10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2018 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 421
18 maja 2018 15:29 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew_gmina1.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 maja 2018 15:28 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)