Komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na adaptacji budynku po szkole podstawowej w Grójcu Wielkim utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

 

Złoczew,dnia 2011-09-27

 

 

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na adaptacji budynku po szkole podstawowej w Grójcu Wielkim utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

 

 

 

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na adaptację budynku po szkole podstawowej w Grójcu Wielkim, utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

 

1.Nazwa wybranego oferenta - Stowarzyszenie Pomocy ,,WIARA” z siedzibą w Złoczewie ul. Burzenińska 8/10 .

2.Wysokość przyznanych środków publicznych w 2011 roku : 210.000 zł

 

 

 

Wyboru dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm./

 

 

 

Burmistrz

/-/ Jadwiga Sobańska

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2011 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1155
27 września 2011 13:42 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.