Komunikaty

Zaproszenie na I Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie kadencji 2006-2010 zwołuje I sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 01 grudnia (środa) 2010 r. o godz.1200 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Złożenie ślubowania przez radnych.

3.      Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Miejskiej.

4.      Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej

a)      zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady,

b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c)      przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej,

d)      wystąpienia kandydatów,

e)      przeprowadzenie głosowania,

f)        podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

5.      Przekazanie obowiązków prowadzenia sesji nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Miejskiej od Radnego Seniora.

6.      Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) wystąpienia kandydatów,

d) przeprowadzenie głosowania,

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7.      Utworzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie i ustalenie liczby ich członków.

8.      Powołanie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie.

9.      Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złoczewie.

10.  Interpelacje.

11.  Dyskusja i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                            kadencji 2006-2010

  /-/ Jerzy Wieczorek   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2010 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1159
26 listopada 2010 15:33 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
26 listopada 2010 15:24 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_zloczew.jpg] do dokumentu.
26 listopada 2010 15:23 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.