Komunikaty

3. Zaproszenie na LI Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a  na LI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 09 listopada (wtorek) 2010 r. o godz.1000 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad LI sesji i protokołu z L sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Zapytania.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zasad poboru,

    - określenia stawek podatku od środków transportowych,

    - obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

    - uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,

    - rozdysponowania wolnych środków za 2009 rok oraz zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2010 rok.

5. Podsumowanie czteroletniej kadencji Rady Miejskiej

    - wystąpienie przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Wieczorka

    - wystąpienie Burmistrza Antoniego Kucharskiego.

6. Dyskusja i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                          Miejskiej w Złoczewie

                                                                                                                     

                                                                                                          /-/ Jerzy Wieczorek   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2010 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1266
03 listopada 2010 11:29 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_zloczew.jpg] do dokumentu.
03 listopada 2010 11:28 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.