Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż ogrodzenia

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż ogrodzenia Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ogrodzenia 1. Przedmiot przetargu: ogrodzenie w ilości 146 przęseł metalowych o wymiarach: 2m szerokie oraz 1,5m wysokie . Wartość 146 przęseł 4028,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 26 września (poniedziałek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia (czwartek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/1

GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYNAJEM PLACU POD STOISKA GASTRONOMICZNE I HANDLOWE PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH 2016 - przedłużamy termin do 15.07 do godz. 15.00

Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że organizuje dożynki gminne w dniu 21.08.2016 roku, podczas, których wystąpi zespół disco polo „Casandra”, dyskoteka z DJ. W związku z powyższym przyjmujemy oferty na wynajem placu pod stoiska gastronomiczne i handlowe. Stoiska będą zlokalizowane na placu w miejscowości Gronówek...

PRZYCINANIE LAWENDY!

W dniu jutrzejszym zapraszamy wszystkie chętne osoby do uczestnictwa w przycinaniu lawendowych krzewów, znajdujących się przed pałacem. Cięcie jest zabiegiem sezonowym. Wykonuje się go zwykle dwukrotnie w ciągu roku, ale jeżeli potrzeba, można to robić częściej. Pierwsze przycinanie odbywa się obowiązkowo wiosną. Ma na celu usunięcie...

Przyjęto Strategię Rozowju Miasta i Gminy ZŁoczew na lata 2016- 2023

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz353 ) przedkładamy Państwu do zapoznania się następujące dokumenty: Uchwałę o przyjęciu Strategii Rozwoju Miasta...