Wybory Samorządowe

UCHWAŁA Nr 10/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Złoczewie z dnia 22 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Złoczew

UCHWAŁA Nr 10/2010

Miejskiej Komisji Wyborczej w Złoczewie 

z dnia 22 listopada 2010 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Złoczew

                                                              

 

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. nr 113, poz. 984 ze zm.),

                                                                                                         

Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. żaden z kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Miasta Złoczewa , ponieważ nie otrzymał więcej  niż połowę ważnie oddanych głosów.

 

2. W dniu  5 grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie  na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych  głosów.

 

3. Kandydatami na  Burmistrza Miasta Złoczewa w ponownym głosowaniu są:

1)      Pędziwiatr Jadwiga Dorota  zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2)      Kucharski Antoni Włodzimierz  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ”Strażak”

4. Głosowanie będzie przeprowadzone w godzinach od 800 do 2200 w tych samych lokalach wyborczych, w których odbywało się głosowanie w dniu 21 listopada 2010 r.

§ 2.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
  2. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.
  3. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Miasta Złoczewa.

                                                                                                        

 

 

Przewodniczący Komisji   

        Lech Wzgarda

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2010 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1150
23 listopada 2010 10:19 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
23 listopada 2010 10:16 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.