Aktualności

Koncepcja przeniesienia siedziby Urzędu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Złoczew!

 

 

               Mam nadzieję, że zachcą Państwo zapoznać się z moimi wyjaśnieniami odnośnie siedziby Urzędu Gminy. Obecnie magistrat mieści się w dwóch budynkach, z których jeden kwalifikuje się do rozbiórki. Nie ma możliwości jego remontu. Urzędnicy zostaną więc bez pomieszczeń do pracy. Konieczna jest przeprowadzka.

               Jedna z koncepcji zakładała remont i adaptację na potrzeby urzędu budynku byłej przychodni. Projekt kosztował 35 tysięcy złotych i wynikało z niego, że modernizacja pochłonie 1 mln 952 tys. złotych.

               Gmina jest bardzo zadłużona. W najbliższych latach priorytetem są wodociągi, ciepłownia, drogi i baza sportowa. Nie ma więc możliwości przeznaczenia na przeprowadzkę urzędu żadnej znaczącej kwoty.

               Jest jednak możliwość przeniesienia magistratu do pałacu a Miejskiego Ośrodka Kultury do jego pierwotnej siedziby.

               Sala lustrzana i konferencyjna w pałacu nadal pełniłyby taką funkcję jak dotychczas. Odbywałyby się tam koncerty i spotkania. Ponadto wszystkie korytarze, wnęki i nisze stanowiłyby przestrzeń wystawową, gdzie byłyby prezentowane osiągnięcia artystów.

               Pani kierownik Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Sieradzu potwierdziła, że pałac remontowany był docelowo z przeznaczeniem na urząd i dziś również nie widzi przeszkód w zaadaptowaniu go na ten cel. Zaniepokojona jest faktem, że w pomieszczeniach pałacu rozstawiane są stoły do tenisa, co grozi uszkodzeniem ścian.

               Zasięgnęłam również opinii architektów – projektantów mających doświadczenie w adaptacji zabytków na podobne cele. Stwierdzili oni, że pałac może połączyć dwie funkcje: magistratu i ośrodka kultury. Po rozmowach z radnymi, większość z nich doszła do wniosku, że dostęp społeczeństwa do kultury nie ulegnie ograniczeniu. Wręcz przeciwnie, mieszkańcy wsi, którzy obecnie rzadko odwiedzają pałac, z racji załatwiania spraw w urzędzie, mieliby częsty kontakt z tym zabytkiem.

               Pałac byłby dostępny dla mieszkańców również poza godzinami urzędowania. Koncepcja ta zakłada więc nie ograniczenie działalności kulturalnej, a wręcz przeciwnie, popularyzację dorobku artystów i samego pałacu. To promocja dla gminy nie tylko w środowisku lokalnym, ponieważ urząd odwiedza duża liczba osób spoza gminy.

               Przeniesienie urzędu do pałacu wiązałoby się ze stosunkowo niewielkimi kosztami, przede wszystkim związanymi z wyposażeniem w meble biurowe i informatyzacją, czego i tak w każdym obiekcie należy dokonać.

               Można by było również, jak sugeruje Pan Radny Mrowiński, zlecić ponowne opracowanie projektu adaptacji przychodni, jednak generuje to kolejne koszty (porównywalne z poprzednimi) i nie gwarantuje, że kosztorys będzie niższy.

               Co do przychodni, sądzę, że sensowne byłoby wydzierżawienie połowy obiektu z przeznaczeniem na cele służby zdrowia. W drugiej części gdzie znajduje się MOPS, swoje pomieszczenia miałyby również lokalne organizacje takie jak Grupa Anonimowych Alkoholików, Związek Kombatantów (aktualnie mają one swoje siedziby w pałacu) czy spółki wodne, które teraz nie mają własnego lokalu.

               Ponadto Prezes OSP w Złoczewie zadeklarował przekazanie dodatkowych pomieszczeń do dyspozycji MOK-u. Nie ma więc obawy, że dzieci i młodzież pozbawione zostaną możliwości rozwijania swoich zainteresowań.

               Chciałabym również Państwa poinformować, że podjęliśmy decyzję o ograniczeniu i połączeniu tegorocznych imprez plenerowych. Nie chcemy dłużej wydawać pieniędzy na montaż lub wypożyczenie sceny (montaż mniejszej sceny to koszt ok. 1600 zł, wypożyczenie większej około 10 tys.). Wolimy zainwestować w artystów występujących na scenie i inne atrakcje. Po ukończeniu amfiteatru wraz z widownią (koszt dla Gminy 25 tys.) do większej liczby imprez można powrócić.

               Powołany został Komitet do Spraw Przeprowadzenia Referendum Dotyczącego Majątku Gminy, który do tej pory nie kontaktował się ze mną w powyższych kwestiach i nie posiada wiążących i wystarczających informacji na temat planowanych przez nas działań. Nie wiem również czy Mieszkańcy są informowani o kosztach przeprowadzenia referendum, które będzie musiała pokryć Gmina.

               Mam nadzieję, że znajdziemy inne sposoby rozwiązywania nurtujących nas problemów.

 

                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                                           Burmistrz

                                                                                          Jadwiga Sobańska

 

Zdjęcia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2011 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2238
18 lutego 2011 14:53 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
18 lutego 2011 14:14 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
18 lutego 2011 12:26 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.