Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

NABÓR NA STANOWISKO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCZEWIE

NABÓR NA STANOWISKO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCZEWIE Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie poszukuje kandydatów na stanowisko – Opiekun/Sprzątaczka 1) Opis stanowiska a) początek zatrudnienia – 1 stycznia 2019 roku. b) forma nawiązania stosunku pracy –...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miejskim w Złoczewie na stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miejskim w Złoczewie na stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska Informuję się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat: Pan Wojciech Plaszczyk, zam. Czarna Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja Rekrutacyjna w dwuetapowym postępowaniu...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew . 1. Stanowisko pracy: ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska 2. Niezbędne wymagania dla kandydata: 1) obywatelstwo...

INFORMACJA W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BROSZKACH

INFORMACJA W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BROSZKACH W punkcie II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać : Dodaje się punkt 15). : oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art.7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miejskim w Złoczewie na stanowisko Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntamiINFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miejskim w Złoczewie na stanowisko Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miejskim w Złoczewie na stanowisko Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami Informuję się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat: Pani Aldona Wasińska, zam.Brzeźnica Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja Rekrutacyjna w dwuetapowym...

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Broszkach

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Broszkach I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16 , 98-270 Złoczew . 1. Stanowisko pracy: Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami 2. Niezbędne wymagania dla kandydata: 1) obywatelstwo...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miejskim w Złoczewie na stanowisko Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i obywatelskich

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miejskim w Złoczewie na stanowisko Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i obywatelskich Informuję się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat: Pani Elżbieta Cała, zam. Złoczew Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja Rekrutacyjna w dwuetapowym...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i obywatelskich

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16 , 98-270 Złoczew . 1. Stanowisko pracy: Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i obywatelskich 2. Niezbędne wymagania dla kandydata: 1)...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew na stanowisko referenta do spraw świadczeń wychowawczych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew na stanowisko referenta do spraw świadczeń wychowawczych (nazwa stanowiska pracy) Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta do spraw świadczeń wychowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku...