Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

LISTA OFERENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Podinspektor ds. Rady Miejskiej i obywatelskich

LISTA OFERENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Podinspektor ds. Rady Miejskiej i obywatelskich Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania ...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16 , 98-270 Złoczew. 1. Stanowisko pracy: Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych 2. Niezbędne wymagania...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: "Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i obywatelskich"

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16 , 98-270 Złoczew . 1. Stanowisko pracy: Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i obywatelskich 2. Niezbędne wymagania dla kandydata: 1)...

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Złoczewie

28.06.2017 Wprowadza się zmiany do ogłoszenia z dnia 27.06.2017 r. w sprawie konkursu na Kandyda na stanowisko Dyrektora Publicznego przedszkola w Złoczewie. W związku z zamieszczeniem informacji Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczącej obowiązku lustracji – pkt.2 . Skreśla się w ogłoszeniu o konkursie w części I pkt 1 , ppkt...

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Złoczewie

Załącznik Nr1 do zarządzenia Nr 33 z dnia 26 czerwca 2017 OGŁOSZENIE O KONKURSIE BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Złoczewie I. Wymagania wobec kandydatów : 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w Rozporządzeniu...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew na stanowisko referenta do spraw funduszu alimentacyjnego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew na stanowisko referenta do spraw funduszu alimentacyjnego (nazwa stanowiska pracy) Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta do spraw funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy...

LISTA OFERENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Referent ds. funduszu alimentacyjnego

LISTA OFERENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Referent ds. funduszu alimentacyjnego ……………………………………………………………………………………………………. (...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw funduszu alimentacyjnego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw funduszu alimentacyjnego Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent do spraw funduszu alimentacyjnego I. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4, 98-270 Złoczew na stanowisko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4, 98-270 Złoczew na stanowisko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie Informuję się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat: Pani Małgorzata Łukomska,...

LISTA OFERENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie

LISTA OFERENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie ………………………………………………………………………………………………… (nazwa...