Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy trybuny stałej na terenie boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej

Złoczew, dnia 15.02.2019 r. Znak: RK.PP.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na działkach przy ulicy Chabrowej.

Złoczew, dnia 15.02.2019 r. Znak: RK.PP.6733.2.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego,...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej NN o długości około 488 m. oraz trzech złączy kablowo pomiarowych.

Złoczew, dnia 13.02.2019 r. Znak: RK.PP.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. budowy linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia wzdłuż ulicy Dolnej w Złoczewie.

Złoczew, dnia 31.01.2019 r. Znak: RK.PP.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej nn. oraz złącza kablowo pomiarowego.

Złoczew, dnia 15.01.2019 r. Znak: RK.PP.6733.2.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbiórki mostu w m. Ostrówek oraz dwóch mostów m. Oleśnica i budowa trzech nowych obiektów inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu drogi krajowej nr 45

Złoczew, dnia 09.01.2019 r. Znak: RK.PP.6733.1.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 178 i 179/2 (obręb geodezyjny Uników),

Złoczew, dnia 19.12.2018 r. Znak: RK.PP.6733.10.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Burmistrza Mista Złoczew wydana decyzja Nr 11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej, wraz z przyłączami, w Złoczewie w rejonie ulicy Dolnej.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w Unikowie, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 178 i 179/2 (obręb geodezyjny Uników), położonych w miejscowości Uników.

Złoczew, dnia 10.12.2018 r. Znak: RK.PP.6733.10.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa o zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej

Złoczew, dnia 15.11.2018 r. Znak:RK.PP.6733.9.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie...