Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy dwóch odcinków elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, muf przelotowych i złącza kablowego średniego napięcia 15kV, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 281/3 i 281/4 położonych w obrębie 1 m. Złoczew, przy ul. Parkowej.

Złoczew, dnia 14.06.2018 r. Znak: RK.PP.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej NN o długości 103 m oraz złącza kablowo pomiarowego.

Złoczew, dnia 12.06.2018 r. Znak: RK.PP.6733.4.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia DN315/160/125/110/63/40.

Złoczew, dnia 30.05.2018 r. Znak: RK.PP.6733.3.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie dwóch odcinków elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, muf przelotowych i złącza kablowego SN 15kV,

Złoczew, dnia 24.05.2018 r. Znak: RK.PP.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy dwóch odcinków elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, muf przelotowych i złącza kablowego SN 15kV.

Złoczew, dnia 23.04.2018 r. Znak: RK.PP.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn.

Złoczew, dnia 11.04.2018 r. Znak: RK.PP.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej, linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn.

Złoczew, dnia 08.03.2018 r. Znak: RK.PP.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczy budowy linii energetycznej kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym

Złoczew, dnia 18.12. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.11.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa dotyczące decyzji Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy kotłowni miejskiej w celu zwiększenia mocy źródła o kocioł o mocy 1500 kW opalany biomasą

Złoczew, dnia 12 . 01. 2018 r. Znak:RK.PP.6733.10.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...