Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy linii kablowej NN długości około 5,0m oraz złącze kablowo-pomiarowe 1 szt..

Złoczew, dnia 27.09. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.7.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia

Złoczew, dnia 19.09. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.6.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW:dotyczącego budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym

Złoczew, dnia 07. 08. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.5.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczy budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia.

Złoczew, dnia 02.08. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.6.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW przebudowy systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - etap II,

Złoczew, dnia 02. 08. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.4.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczące „Przebudowy systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – etap II”.

Złoczew, dnia 07.07. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.4.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczące wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej NN długości około 250 m oraz złącza kablowo pomiarowego 1 szt w rejonie ulic Wieluńska i Wyzwolenia.

Złoczew, dnia 30.06. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.5.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. wydania decyzji Nr 2/2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii oświetlenia drogowego niskiego napięcia wzdłuż ulicy Łąkowej w Złoczewie.

Złoczew, dnia 27. 03. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.2.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...