Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz z trzema złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny: 109 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), 20/1, 72/1, 72/2, 72/4, 72/5, 72/9

Znak: RK.PP.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczące wyposażenia boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie w trybunę stałą

Złoczew, dnia 25.03.2019 r. Znak: RK.PP.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia wzdłuż ul. Dolnej w Złoczewie.

Złoczew, dnia 21.03.2019 r. Znak: RK.PP.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczy wyposażenia boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie w trybunę stałą, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 109 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew),

Złoczew, dnia 15.03.2019 r. Znak: RK.PP.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz z trzema złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 109 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), 20/1, 72/1, 72/2, 72/4, 72/5, 72/9 (obręb geodezyjny 10 m. Złoczew),

Złoczew, dnia 08.03.2019 r. Znak: RK.PP.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczy inwestycji pn: "Rozbiórka mostu w m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m. Oleśnica i budowa trzech nowych obiektów inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu drogi krajowej nr 45",

Złoczew, dnia 08.03.2019 r. Znak: RK.PP.6733.1.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczy budowy linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia wzdłuż ul. Dolnej w Złoczewie, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 133, 20/1, 122, 123, 109, 110/1, 110/2, 111, 112, 116 (obręb geodezyjny 10 m. Złoczew) i 332 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew),

Złoczew, dnia 08.03.2019 r. Znak: RK.PP.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 99/12, 99/14, 100/4, 100/12 i 100/14 (obręb geodezyjny 2 m. Złoczew), położonych w Złoczewie przy ul. Chabrowej.

Złoczew, dnia 04.03.2019 r. Znak: RK.PP.6733.2.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego „Rozbiórki mostu w m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m. Oleśnica i budowy trzech nowych obiektów inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu drogi krajowej nr 45”,

Złoczew, dnia 20.02.2019 r. Znak: RK.PP.6733.1.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy trybuny stałej na terenie boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej

Złoczew, dnia 15.02.2019 r. Znak: RK.PP.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz....