Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa o zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej

Złoczew, dnia 15.11.2018 r. Znak:RK.PP.6733.9.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej 200 i 160 mm PVC wraz z przyłączami.

Złoczew, dnia 24.10.2018 r. Znak: RK.PP.6733.9.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 315/160/125/110/63/40, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 273 i 322/2 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), położonych w Złoczewie w rejonie ulic: Burzenińskiej i Klonowej.

Złoczew, dnia 10.10.2018 r. Znak: RK.PP.6733.8.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 20/1, 116, 110/2, 112 położonych w obrębie 10 m. Złoczew.

Złoczew, dnia 28.09.2018 r. Znak: RK.PP.6733.7.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 20/1, 127, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9 położonych w obrębie 10 m. Złoczew.

Złoczew, dnia 28.09.2018 r. Znak: RK.PP.6733.6.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 315/160/125/110/63/40, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 273 i 322/2

Złoczew, dnia 25.09.2018 r. Znak: RK.PP.6733.8.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Złoczew, dnia 17.09.2018 r. Znak: RK.PP.6733.7.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Złoczew, dnia 17.09.2018 r. Znak: RK.PP.6733.6.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy linii oświetlenia parku miejskiego "Obelisk" w Złoczewie.

Złoczew, dnia 14.08.2018 r. Znak: RK.PP.6733.5.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...