Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA otyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej NN o długości 103 m oraz złącza kablowo pomiarowego w Stanisławowie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

            Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 07.06.2018 r., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej NN o długości 103 m oraz złącza kablowo pomiarowego. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 189 i 203 (obręb geodezyjny Stanisławów), położonych w miejscowości Stanisławów, gm. Złoczew, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia,     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, pok. Nr 109, w godzinach od 800 do 1600 możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

                                                             Burmistrz

                                                       /-/ Jadwiga Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2018 16:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 85
12 lipca 2018 16:19 Katarzyna Marta Sufleta - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)