Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia

 

 OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

            Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.),

 ZAWIADAMIAM  

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 25.05.2018 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi z siedzibą 90-042 Łódź, ul Targowa 18, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN315/160/125/110/63/40. Zamierzenie inwestycyjne jest przewidziane do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 108/15, 108/18, 108/23, 108/25, 107, 36/4, 110 (obręb 2 m. Złoczew), 272/1, 274/3, 282/1, 281/4, 281/3, 385/2, 228/2, 323, 202, 287/4, 200/2, 201/1, 175/1, 93, 478, 479, 480, 481, 108/1, 158, 28/2, 17, 48, 72, 103, 104/11 (obręb 1 m. Złoczew), 1 (obręb geodezyjny 10 m. Złoczew), położonych w Złoczewie w rejonie ulic: Spółdzielczej, Burzenińskiej, Parkowej, Wieluńskiej, Klonowej, Ogrodowej, Wodnej, Kilińskiego, Starowieluńskiej, Opłotki, Sportowej, Lipowej, Kwiatowej, Słonecznej, Lututowskiej, XX-lecia, 9 Maja, Polnej, Mickiewicza, Kopernika i Zielonej oraz działkach nr ewidencyjny 203/1, 165 (obręb geodezyjny  Bujnów), położonych w miejscowości Bujnów, gm. Złoczew,, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia,     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, pok. Nr 109, w godzinach od 800 do 1600 możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

 

                                                             Burmistrz

                                                       /-/ Jadwiga Sobańska

 Złoczew, dnia 09.07.2018 r.

 

 Znak:  RK.PP.6733.3.2018    


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 16:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 75
11 lipca 2018 16:14 Katarzyna Marta Sufleta - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)