Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn.

         Złoczew, dnia  11.04.2018 r.

Znak: RK.PP.6733.1.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 11 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja Nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn. Zamierzenie inwestycyjne  zlokalizowane zostanie  na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 10/3 położonej w obrębie 13 miasta Złoczew oraz 246, 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, 157/6, 157/7, 157/8, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 położonych w obrębie 11 miasta Złoczew.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 kpa w ciągu 14 dni od dnia podania wiadomości do publicznej informacji można zapoznać się z aktami sprawy. Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego           w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

 Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej www.zloczew.pl.

                                                             Burmistrz

                                                       /-/ Jadwiga Sobańska

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2018 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 122
12 kwietnia 2018 10:27 Katarzyna Marta Sufleta - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)