Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa dotyczące decyzji Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy kotłowni miejskiej w celu zwiększenia mocy źródła o kocioł o mocy 1500 kW opalany biomasą

         Złoczew, dnia  12 . 01. 2018 r.

 Znak:RK.PP.6733.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 12 stycznia 2018 r. została wydana decyzji Nr 1/2018  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy kotłowni miejskiej w celu zwiększenia mocy źródła o kocioł o mocy 1500 kW opalany biomasą. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 292/26 oraz 293 położonych w obrębie 1 miasta Złoczew przy ul. Wodnej.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

 Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej www.zloczew.pl.

 

                 BURMISTRZ

            /Jadwiga  Sobańska/

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2018 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 133
12 stycznia 2018 13:27 Katarzyna Marta Sufleta - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)