Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Złoczew

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Złoczew na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 pkt 5 regulaminu utrzymania...

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/2019 z dnia 8 lutego br.w sprawie zmiany harmonogramu zebrań mieszkańców sołectw na terenie Gminy Złoczew celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców Złoczewa i Przewodniczą-cego Zarządu.

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/2019 z dnia 8 lutego br.w sprawie zmiany harmonogramu zebrań mieszkańców sołectw na terenie Gminy Złoczew celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców Złoczewa...