Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw wdrożenia reformy oświaty w placówkach oświatowych z terenu Miasta i Gminy Złoczew.

ZARZĄDZENIE NR 62/2016 Burmistrza Miasta Złoczew z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw wdrożenia reformy oświaty w placówkach oświatowych z terenu Miasta i Gminy Złoczew. Na podstawie art. 30 ust.1 i w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016...

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Złoczewa z dnia 30 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Złoczewa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005...

Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdów uczniów, dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdów uczniów, dzieci i młodzieży. Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie...

Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Miasta Złoczew dn. 6 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złoczew.

Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Miasta Złoczew z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości...

Zarządzenie Nr 85 /2008 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 31.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru najpiękniejszej dekoracji świątecznej zewnętrznej oraz witryny sklepowej w Mieście i Gminie Złoczew w związku z ogłoszonym w dn. 11 grudnia 2008 r. konkursu na najpiękniejszą świąteczną dekorację zewnętrzną oraz dekorację witryn sklepowych.

Zarządzenie Nr 85 /2008 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 31.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru najpiękniejszej dekoracji świątecznej zewnętrznej oraz witryny sklepowej w Mieście i Gminie Złoczew w związku z ogłoszonym w dn. 11 grudnia 2008 r. konkursu na najpiękniejszą świąteczną dekorację zewnętrzną...

Zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 01.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru projektu flagi dla Miasta i Gminy Złoczew w związku z ogłoszonym w dn. 30 października 2008 r. otwartego konkursu na projekt flagi dla Miasta i Gminy Złoczew.

Zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 01.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru projektu flagi dla Miasta i Gminy Złoczew w związku z ogłoszonym w dn. 30 października 2008 r. otwartego konkursu na projekt flagi dla Miasta i Gminy Złoczew. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym...