Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”

Złoczew, dn. 16.10.2017 r.

Zp.271.11.2017

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”

  1. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.
  2. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych dla Zadania I i/lub Zadania II.
  3. W postępowaniu, w wymaganym terminie zostały złożone następujące oferty:

 

ZADANIE NR 1

1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
2. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
3. Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (autocasco)

Numer oferty

Nazwa/adres Oferenta

Liczba punktów kryterium „Cena”
(waga 60%)

Liczba punktów kryterium „Warunki”

(waga 40%)

Łączna liczba punktów

1

STU ERGO HESTIA S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu
Ul. Nawrot 12
90-060 Łódź

38,61

32

70,61

2

Compensa TU S.A. VIG
Oddział w Łodzi
Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20;
93-281 Łódź

60

20

80

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Sieradzu
ul. Rynek 19; 98-200 Sieradz

53,92

36

89,92

 

 

 

ZADANIE NR 2

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

4. Ubezpieczenie NNW członków OSP

Numer oferty

Nazwa/adres Oferenta

Liczba punktów kryterium „Cena”
(waga 60%)

Liczba punktów kryterium „Warunki”

(waga 40%)

Łączna liczba punktów

1

STU ERGO HESTIA S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu
Ul. Nawrot 12
90-060 Łódź

57,44

10

67,44

2

Uniqa TU S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
Przedstawicielstwo Generalne w Koninie
ul. Żwirki i Wigury 23
62-500 Konin

60

20

80

3

INTERRISK TU S.A. VIG
Oddział Piotrków Trybunalski
Al. 3-go Maja 2;
97-300 Piotrków Trybunalski

46,49

8

54,49

 

  1. Wybór ofert najkorzystniejszych:

Zadanie  I
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Sieradzu
ul. Rynek 19; 98-200 Sieradz

Zadanie  II
Uniqa TU S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
Przedstawicielstwo Generalne w Koninie
ul. Żwirki i Wigury 23
62-500 Konin

  1. Nie odrzucono żadnych ofert.
  2. Nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców.
  3. Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp zawarcie umowy nastąpi w terminie 5 dni od dnia

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp.                

 

               

BURMISTRZ

                                                                                                                      Jadwiga  Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2017 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 242
16 października 2017 12:26 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)