Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro na WYNAJEM SCENY, NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA, WRAZ Z OBSŁUGĄ PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ XXV DNI ZŁOCZEWA W ZŁOCZEWIE W DN. 06.09.2015”

Znak: RL. 0541.kms.13.dz.2015 Złoczew, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA „wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej XXV Dni Złoczewa w Złoczewie w dn. 06.09.2015” Urząd Miejski w Złoczewie...

Ponowne zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne i usługi rozrywkowe podczas XXV Dni Złoczewa.

Ponowne zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne i usługi rozrywkowe podczas XXV Dni Złoczewa. Złoczew, dn. 09.07.2015 r. Znak: RL. 0541.kms.10.dz.2015 PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA wynajem placu...

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 07. 07. 2015r. Znak: Zp: 272.5.2015 OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt. 1 ustawy Pzp, informuję o zmianie treści SIWZ do przetargu...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Numer ogłoszenia: 164924 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Złoczew, dnia 29.06.2015 r. Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2015 / S 085-153054 w trybie przetargu nieograniczonego na : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie” ZAWIADOMIENIE o...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stolec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 17.06.2015r. pod. Nr 147040 - 2015 Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Przebudowę...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania na zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu Partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew"

Złoczew, dnia 2015- 06 -01 Znak: Zp . 272.2. 2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania na zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego...

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA dotyczy: Postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 26.05.2015 Znak: Zp.272.3.2015 „EKO-REGION” sp. z o.o. ul. Bawełniana 18 97-400 Bełchatów Dotyczy: Postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytania: Pytanie...

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 26. 05. 2015r. Znak: Zp: 272.3.2015 OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt. 1 ustawy Pzp, informuję o zmianie treści SIWZ do przetargu...

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 14. 05. 2015r. Znak: Zp: 272.3.2015 OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt. 1 ustawy Pzp, informuję o zmianie treści SIWZ do przetargu...