Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot.- Dostawy Kolorowe przedszkole w gminie Złoczew-wyposażenie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Stolcu Broszkach i Unikowie.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 243686-2015 z dnia 2015-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Złoczew Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń 3 oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz doposażenie kuchni szatni sal dydaktycznych Szczegółowy...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Kolorowe przedszkole w gminie Złoczew-wyposażenie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Stolcu Broszkach i Unikowie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zloczew.pl Złoczew: Kolorowe przedszkole w gminie Złoczew-wyposażenie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Stolcu Broszkach i Unikowie. Numer ogłoszenia: 243686 - 2015; data zamieszczenia:...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stolec”.

Złoczew, dnia 2015- 08 -04 Znak: Zp . 272.4. 2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stolec”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie”.

Złoczew, dnia 31.07. 2015r. Znak: Zp. 272.05.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie”. Na podstawie art. 92 ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro na WYNAJEM SCENY, NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA, WRAZ Z OBSŁUGĄ PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ XXV DNI ZŁOCZEWA W ZŁOCZEWIE W DN. 06.09.2015”

Znak: RL. 0541.kms.13.dz.2015 Złoczew, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA „wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej XXV Dni Złoczewa w Złoczewie w dn. 06.09.2015” Urząd Miejski w Złoczewie...

Ponowne zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne i usługi rozrywkowe podczas XXV Dni Złoczewa.

Ponowne zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne i usługi rozrywkowe podczas XXV Dni Złoczewa. Złoczew, dn. 09.07.2015 r. Znak: RL. 0541.kms.10.dz.2015 PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA wynajem placu...

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 07. 07. 2015r. Znak: Zp: 272.5.2015 OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt. 1 ustawy Pzp, informuję o zmianie treści SIWZ do przetargu...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Numer ogłoszenia: 164924 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Złoczew, dnia 29.06.2015 r. Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2015 / S 085-153054 w trybie przetargu nieograniczonego na : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie” ZAWIADOMIENIE o...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stolec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 17.06.2015r. pod. Nr 147040 - 2015 Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Przebudowę...