Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stolec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 17.06.2015r. pod. Nr 147040 - 2015 Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Przebudowę...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania na zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu Partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew"

Złoczew, dnia 2015- 06 -01 Znak: Zp . 272.2. 2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania na zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego...

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA dotyczy: Postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 26.05.2015 Znak: Zp.272.3.2015 „EKO-REGION” sp. z o.o. ul. Bawełniana 18 97-400 Bełchatów Dotyczy: Postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytania: Pytanie...

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 26. 05. 2015r. Znak: Zp: 272.3.2015 OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt. 1 ustawy Pzp, informuję o zmianie treści SIWZ do przetargu...

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 14. 05. 2015r. Znak: Zp: 272.3.2015 OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt. 1 ustawy Pzp, informuję o zmianie treści SIWZ do przetargu...

OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 25 marca 2015 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni o

Złoczew, dnia 06.05.2015 r. Znak: Zp.272.2.2015 OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 25 marca 2015 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego...

OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 25 marca 2015 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopa

Złoczew, dnia 04.05.2015 Znak: Zp.272.2.2015 OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 25 marca 2015 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa Ogłoszenie przesłano do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.04.2015 Nr: 2015-057366 Znak: Zp.272.03.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złoczew , ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew,...

OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 25 marca 2015 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopaln

Złoczew, dnia 27.04.2015 Znak: Zp.272.2.2015 OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 25 marca 2015 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego...

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA dotyczy: Postępowania przetargowego na „.Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8”.

Złoczew, dnia 27.04.2015 Znak: Zp.272.2.2015 Do wiadomości wszystkim uczestnikom postępowania Dotyczy: Postępowania przetargowego na „.Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach...