Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na wykonanie wniosku wraz z opracowaniem strudium wykonalności w ramach Poddziałania VI.3.2. RPO WŁ 2014 - 2020

Złoczew, dn. 13.01.2017 Znak: RL 041.01.2017.kms.RPOWŁ.VI.3.2 Zapytanie ofertowe na przygotowanie wniosku pn. „Zagospodarowanie terenu i aranżacja zieleni w parku miejskim w Złoczewie, nr działki 274/3 w mieście Złoczew”, wraz z kompletem niezbędnych załączników, w tym wykonanie studium wykonalności w zakresie ogłoszonego...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km.0

Złoczew, dnia 22.12.2016r. Znak: Zp.271.3.2016 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km.0 Działając na postawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1...

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km

Złoczew, dnia 16. 12. 2016r. Znak: Zp: 271.3.2016 Do wszystkich Wykonawców OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km Na podstawie art....

Odpowiedz na pytania do przetargu Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie p.n. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km”.

Złoczew, dnia 16. 12. 2016r. Znak: Zp: 271.3.2016 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie p.n. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km”. . Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytania: Jaka jest klasa techniczna?...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew”.

Złoczew, dnia 2016- 12 -14 Znak: Zp . 271.2. 2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew”. 1. Działając na...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew.

Numer sprawy: Zp. 271.2.2016 Złoczew, dnia 01.12.2016 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.2.2016. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew. Na...

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew

Złoczew, dnia 21. 11. 2016r. Znak: Zp: 271.2.2016 Do wszystkich Wykonawców OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew Na podstawie art....

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot: Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146379-2016 z dnia 2016-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Złoczew Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Postępowanie prowadzone jest w...