Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew.

Numer sprawy: Zp. 271.2.2016 Złoczew, dnia 01.12.2016 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.2.2016. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew. Na...

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew

Złoczew, dnia 21. 11. 2016r. Znak: Zp: 271.2.2016 Do wszystkich Wykonawców OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew Na podstawie art....

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot: Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146379-2016 z dnia 2016-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Złoczew Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Postępowanie prowadzone jest w...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot: Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Złoczew, dnia 01.08.2016 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak: OW.341.1.2016 Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego szkół w Złoczewie, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zloczew.pl Złoczew: Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Numer ogłoszenia: 146379...

ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA „WYNAJEM SCENY, NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA, WRAZ Z OBSŁUGĄ PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ XXVI DNI ZŁOCZEWA W ZŁOCZEWIE W DN. 04.09.2016”

Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że organizuje imprezę pn. „ XXVI Dni Złoczewa” w dniu 04.09.2016 roku. W związku z powyższym przyjmujemy oferty na „wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu do dnia 14.07. 2016 do godz. 10.00. Prosimy o zapoznanie się...