Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Złoczew, dn. 2008 – 05 – 20 Znak: Zp – 341/4/2008 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Urząd Miejski w Złoczewie zawiadamia , iż postępowanie o zamówienie publiczne na : 1. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Złoczew. 2. Projekt budowlano-wykonawczy...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont i przebudowę oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacana przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energie elektryczna Etap I

Złoczew,dnia 2008 – 05 – 13 Znak: Zp – 341/ 1 /2008 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont i przebudowę oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacana...

Wykonanie dokumentacji: projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Wykonanie dokumentacji: projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 9maja 2008 r. pod nr 97198- 2008. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

„1. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Złoczew. 2. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji deszczowej w mieście Złoczew” .

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 02. 05. 2008r. pod nr 91694-2008 1. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820–22-70 fax. 820-25-92. 2. Tryb zamówienia: Przetarg...