Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

1. Przebudowa drogi gminnej. Odcinek drogi Bujnów – Uników o długości 1400 mb. 2. Przebudowa drogi gminnej do wsi Łeszczyn. Odcinek o długości 1500 mb. 3. Przebudowa drogi gminnej . Odcinek drogi Grójec Mały – Grójec Wielki o długości 1200 mb.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 29. 07. 2008R. pod nr 174768-2008. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i Adres : Urząd Miejski, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. Łódzkie, telefon (043) 8202460, fax (043) 8202592, Adres strony internetowej : www.zloczew.bazagmin.pl I. 2) Rodzaj...

przetarg nieograniczony dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew

Złoczew, dnia 30.07.2008 r. PT-341/1/08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W trybie : przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 29.07.2008 r. pod numerem 175113-2008 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta...

Ogłoszenie ow yborze nakorzystniejszej oferty na wykonanie peojektu budowlano - wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście.

Złoczew,dnia 2008 – 07 – 30 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Projekt budowlano-wykonawczy na budowe kanalizacji deszczowej w mieście Działając na podstawie art. 92 ust....

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji:. projektowo – wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.

Złoczew, dn.17 lipca 2008 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Urząd Miejski w Złoczewie zawiadamia, iż postępowanie o zamówienie publiczne na : na wykonanie dokumentacji: projektowo – wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem...

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ NA ADAPTACJĘ BUDYNKU DAWNEJ PRZYCHODNI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZŁOCZEWIE”

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 21.07. 2008r. pod nr. 166647-2008 1. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820–22-70 fax. 820-25-92. 2. Tryb zamówienia: Przetarg...

Ogłoszenie o wyborze oferty na polichromię

Złoczew,dnia 2008 – 07 – 18 Znak: Zp – 341/10/2008 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odnowienie zabytkowych polichromii w pałacu”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Złoczewie informuje,...

Ogłoszenie o wyborze OFERTY na projekt oś. Słonecznego

Złoczew,dnia 2008 – 07 – 08 Znak: Zp – 341/7-1/2008 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe ulic na osiedlu „SŁONECZNE”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt....

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji: projektu budowlano - wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Złoczew, dn. 2008–06–03 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Urząd Miejski w Złoczewie zawiadamia, iż postępowanie o zamówienie publiczne na : wykonanie dokumentacji: projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie zostało unieważnione...

Wykonanie dokumentacji: projektowo – wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.

Wykonanie dokumentacji: projektowo – wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni. . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi projektowe Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 3 lipca 2008 r. pod nr 148703 - 2008. Zamieszczanie ogłoszenia:...

Odpowiedź na pytanie dot. KANALIZACJI

Złoczew, dnia 2008 – 07 - 02 Znak: Zp – 341/8 – 1/2008 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście. Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie: „Zwracam się z prośbą o udzielenie...