Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie dokumentacji: projektowo – wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.

Wykonanie dokumentacji: projektowo – wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni. . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi projektowe Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 3 lipca 2008 r. pod nr 148703 - 2008. Zamieszczanie ogłoszenia:...

Odpowiedź na pytanie dot. KANALIZACJI

Złoczew, dnia 2008 – 07 - 02 Znak: Zp – 341/8 – 1/2008 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście. Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie: „Zwracam się z prośbą o udzielenie...

Ogłoszenie o przetargu na POLICHROMIĘ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego na Odnowienie zabytkowych polichromii w pałacu SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres Nazwa: Urząd Miejski w Złoczewie Adres pocztowy: ul. Szeroka 17 Miejscowość: Złoczew Kod pocztowy: 98 –...

1. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście . 2. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji deszczowej w mieście”.

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 19.06.2008r. pod nr 135009 - 2008 1. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820–22-70 fax. 820-25-92. 2. Tryb zamówienia: Przetarg...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PROJEKT ULIC OSIEDLE SŁONECZNE

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 17. 06. 2008r. pod nr. 132055-2008 1. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820–22-70 fax. 820-25-92. 2. Tryb zamówienia: Przetarg...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE. Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji:"projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/6/2008: wykonanie dokumentacji:"projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie”. Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytania: „ 1. Czy dla zadania będącego przedmiotem...

Wykonanie dokumentacji: projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Wykonanie dokumentacji: projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 12 czerwca 2008 r. pod nr 127454- 2008. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji: projektu budowlano - wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Złoczew, dn. 2008 – 05 – 30 Znak: Zp – 341/5/2008 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Urząd Miejski w Złoczewie zawiadamia, iż postępowanie o zamówienie publiczne na : wykonanie dokumentacji: projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Złoczew, dn. 2008 – 05 – 20 Znak: Zp – 341/4/2008 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Urząd Miejski w Złoczewie zawiadamia , iż postępowanie o zamówienie publiczne na : 1. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Złoczew. 2. Projekt budowlano-wykonawczy...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont i przebudowę oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacana przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energie elektryczna Etap I

Złoczew,dnia 2008 – 05 – 13 Znak: Zp – 341/ 1 /2008 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont i przebudowę oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacana...