Komunikaty

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym.

Złoczew, 7 lutego 2018r.

 

O g ł o s z e n i e

 

Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy,  położonych w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym:

 

1)dz.nr 292/51 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza  – 1 357,- zł

2)dz.nr 292/52 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza  – 1 357,- zł

3)dz.nr 292/53 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza  – 1 357,- zł

4)dz.nr 292/54 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza  – 1 357,- zł

5)dz.nr 292/55 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza  – 1 357,- zł

6)dz.nr 292/56 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza  – 1 357,- zł

          7)dz.nr 292/57 o pow. 0,0234 ha, cena wywoławcza  – 6 395,- zł

          8)dz.nr 292/58 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza  – 1 357,- zł

          9)dz.nr 292/59 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza  – 1 357,- zł

        10)dz.nr 292/60 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza  – 1 357,- zł

        11)dz.nr 292/61 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza  – 1 357,- zł

       

 

Oznaczenie księgi wieczystej -  KW SR1S 00039297/4

Nieruchomości przeznaczone do zabudowy garażami.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

      Informacje o terminie i warunkach przetargu zostaną podane odrębnym ogłoszeniem.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                                 /-/ Jadwiga Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2018 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 157
09 lutego 2018 15:11 Katarzyna Marta Sufleta - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)