Komunikaty

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sieradzkim w roku 2018

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sieradzkim w roku 2018:
1. Starostwo Powiatowe w Sieradzu, 98-200 Sieradz, pl. Wojewódzki 3, IV piętro, pokój nr 406, tel. 43 822 05 01. Czynne: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.00-12.00, czwartek, piątek w godz. 11.00-15.00:
– radca prawny Artur Jóźwiak; w razie nieobecności zastępować ją będzie radca Małgorzata Szukalska-Skalska,
– adwokat Ewelina Płóciennik, w razie nieobecności zastępować ją będzie adwokat Ewelina Czarnecka.
2. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Polna 26, tel. 43 822 15 64. Czynne: poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00:
– radca prawny Halina Rudzka, w razie nieobecności zastępował ją będzie radca Mateusz Izbicki,
– adwokat Anita Śniadek, w razie nieobecności zastępował ją będzie adwokat Łukasz Zdanowicz.
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, 98-235 Błaszki, pl. Sulwińskiego 31, tel. 43 829 20 88. Czynne: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 13.00-17.00, czwartek, piątek w godz. 8.00-12.00:
– radca prawny Mariusz Wawrzyniak.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, 98-270 Złoczew, ul. Szeroka 1/7, tel. 43 820 22 12. Czynne: poniedziałek, środa w godz. 8.00-12.00, wtorek, czwartek, piątek w godz. 12.00-16.00:
– aplikantka radcowska Marta Nowak.
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, 98-290 Warta, ul. 3 Maja 29, tel. 43 829 41 21. Czynne: poniedziałek-piątek w godz. 11.30-15.30.
– adwokat Filip Iwaszkiewicz.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2018 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 146
08 stycznia 2018 13:30 Radosław Radwański - Dodanie zdjęcia [dobra_energia_logo_kopia_bez_napisu.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 13:29 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)